Архива категорије Такмичења

Тестови са Општинског такмичења из историје ученика основних школа 2014. године

Овде можете преузети тестове са решењима:
V разред
VI разред
VII разред
VIII разред

Приредио: Настава историје

3 коментар

Изјава о коришћењу личних података

Овде можете преузети Изјаву о коришћењу личних података коју је објавило Друштво историчара Србије “Стојан Новаковић”.

Извор: Друштво историчара Србије „Стојан Новаковић“
Приредио: Настава историје

Оставите коментар

Обавештење за такмичење основних школа 2014. године

Тестови за такмичење ученика основних школа из историје биће састављани на основу:

1.     Одобрених уџбеника;
2.     Кључних појмова за крај обавезног основног образовања;
3.     Стандарда за крај обавезног образовања.

Образовни стандарди – стандарди постигнућа за крај обавезног образовања у Републици Србији су дефинисани за 10 наставних предмета на основном, средњем и напредном нивоу. Стандарде је усвојио Национални просветни савет и објављени су у званичном гласилу „Службени гласник РС – Просветни гласник“ број 5/2010. Планирање и извођење наставе у складу са стандардима је законска обавеза.

У тестовима се могу појавити фотографије, историјске или географске карте којих нема у уџбеницима.

Питања и задаци ће тематски, просторно и хронилошки пратити историјске феномене, појаве, личности  и догађаје о којима су ученици учили у оквиру наставног предмета историје.

Како би циљ изучавања наставног предмета историје био испуњен, наши ученици постали активни учесници у друштву, кроз разумевање историје створили критички однос према прошлости и садашњости, морамо и ми као њихови наставници и ментори стремити том циљу. Први корак ка постизању жељеног је проналажење правог места за све учеснике наставног процеса.

Извор: Друштво историчара Србије „Стојан Новаковић“
Приредио: Настава историје

5 коментар

Преглед градива за такмичење из историје ученика II разреда гимназије природно-математичког смера 2014. године

Општински ниво

Окружни ниво

Републички ниво

 • Европа у позном средњем веку
 • Српски народ од XII до XV века
 • Европa од XV до XVIII века
 • Апсолутистичке монархије (XVI–XVIII век)
 • Српски народ под османском влашћу (XVI–XVIII век)
 • Срби под хабзбуршком и млетачком влашћу (XVI–XVIII век)
 • Европа у позном средњем веку
 • Српски народ од XII до XV века
 • Европa од XV до XVIII века
 • Апсолутистичке монархије (XVI–XVIII век)
 • Српски народ под османском влашћу (XVI–XVIII век)
 • Срби под хабзбуршком и млетачком влашћу (XVI–XVIII век)
 • Европа и свет од краја XVIII до седамдесетих година XIX века
 • Европа у позном средњем веку
 • Српски народ од XII до XV века
 • Европa од XV до XVIII века
 • Апсолутистичке монархије (XVI–XVIII век)
 • Српски народ под османском влашћу (XVI–XVIII век)
 • Срби под хабзбуршком и млетачком влашћу (XVI–XVIII век)
 • Европа и свет од краја XVIII до седамдесетих година XIX века
 • Национални покрети на балкану од краја XVIII до седамдесетих година XIX века

Извор: Друштво историчара Србије „Стојан Новаковић“
Приредио: Настава историје

Оставите коментар

Општинско такмичење за средње школе биће 23. марта 2014. године

Поштовани професоре Марковићу,

У вези са Вашим дописом, достављеним електронском поштом, који се односи на термин општинског такмичења из историје за ученике средњих школа, обавештавамо Вас да  Министарство није сагласно да оно, због одржавања републичких избора, буде одржано 22. марта 2014. године, уместо 16. марта 2014. године, јер се тај термин поклапа са термином окружног такмичења Књижевне олимпијаде и Републичког такмичења из филозофије. Пракса у припремању Календара јесте да се избегну преклапања термина такмичења из сродних наставних области. Нови термин за општинско такмичење из историје може бити 23. март 2014. године.

С поштовањем,

др Милка Андрић, самостални саветник у Министарству просвете, науке и технолошког развоја

Извор: Друштво историчара Србије „Стојан Новаковић“
Приредио: Настава историје

1 коментар

Историјски извори за такмичење ученика основних школа

Преузми:
Историјски извори за такмичење V разред
Историјски извори за такмичење VI разред
Историјски извори за такмичење VII разред
Историјски извори за такмичење VIII разред

Извор: Друштво историчара Србије „Стојан Новаковић“
Приредио: Настава историје

,

1 коментар

Преглед градива за такмичење из историје ученика основних школа 2013/2014. године

ПЕТИ РАЗРЕД
Општинско такмичење Окружно/Градско такмичење Републичко такмичење
1. Увод у историју
2. Праисторија
3. Стари исток
4. Стара Грчка
5. Хеленизам
1. Стари исток
2. Стара Грчка
3. Хеленизам
4. Стари Рим
(ЗБИРКА ИСТОРИЈСКИХ ИЗВОРА)
ШЕСТИ РАЗРЕД
1. Европа и Средоземље у раном средњем веку
2. Срби и њихово окружење у раном средњем веку
3. Европа у позном средњем веку
4. Српски народ и његови суседи у позном средњем веку
5. Српске земље и њихово окружење у доба Османлијских освајања
(ЗБИРКА ИСТОРИЈСКИХ ИЗВОРА)
СЕДМИ РАЗРЕД
1. Успон Европе (Европа од краја XV до краја XVIII века)
2. Српски народ под страном влашћу од XVI до XVIII века
3. Доба револуција (Европа и свет од краја XVIII века до седамдесетих година XIX века)
4. Нововековне српске државе Србија и Црна Гора до међународног признања 1878. године
(ЗБИРКА ИСТОРИЈСКИХ ИЗВОРА)
5. Српски народ под страном влашћу од краја XVIII века до седамдесетих година XIX века
(ЗБИРКА ИСТОРИЈСКИХ ИЗВОРА)
ОСМИ РАЗРЕД
1. Свет крајем XIX и почетком XX века
2. Србија, Црна Гора и Срби у Хабзбуршком и Османском царству од Берлинског конгреса до Првог светског рата
3. Први светски рат и револуција у Русији
4. Србија и Црна Гора у Првом светском рату
5. Свет између Првог и Другог светског рата
6. Југословенска Краљевина
7. Други светски  рат (1939-1945)7. Југославија у Другом Светском рату
8. Свет после Другог светског рата
(ЗБИРКА ИСТОРИЈСКИХ ИЗВОРА)
9. Југославија после Другог светског рата
(ЗБИРКА ИСТОРИЈСКИХ ИЗВОРА)

Извор: Друштво историчара Србије „Стојан Новаковић“
Приредио: Настава историје

1 коментар

Преглед градива за такмичење из историје ученика средњих стручних школа и гимназија 2013/2014. године

СРЕДЊЕ СТРУЧНЕ ШКОЛЕ 2013-2014.
  општинско такмичење окружно такмичење републичко такмичење
ПРВИ РАЗРЕД
Драгољуб М. Кочић, Историја за први разред средњих стручних школа, Завод за уџбенике Београд, 2007. година
* Напомена: Ученици треба да се припремају за такмичење из уџбеника обајвљених од 2007 и каснијих
Увод, стр.4-6;
Праисторија: Србија и централни Балкан у праисторијско доба, стр.12-15;
Стари век, стр.17-73.
Средњи век:
Западна Европа у раном средњем веку, стр.75-82;
Византија и Арабљани у раном средњем веку, стр.82-88;
Српске земље у раном средњем веку, 99-107;
Западноевропске државе-сталешке монархије, 108-113;
Византија под влашћу Палеолога; Србија у доба Немањића, 126-144;
Турска освајања на Балкану, 149-159.
Нови век:
Доба великих географских открића, 161-163;
Култура и религија на почетку новог века, 166-170;
Грађанске револуције и апсолутистичке монархије, 172-177;
Русија, Пруска Аустрија, Наполеонова освајања, Прва индустријска револуција178-186;
Срби под турском влашћу…(закључно са Црном Гором до средине 19. века), 187-210.
градиво се додаје на претходно
ДРУГИ, ТРЕЋИ И ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
Иван М. Бецић, Историја за други разред средњих стручних школа, Завод за уџбенике Београд, 2007. године Европа и свет у другој половини 19. и почетком 20. века
-Србија и Црна Гора од средине 19. века до првог светског рата
Први светски рат 1914-1918.
Свет између два светска рата
Краљевина СХС/Југославија у међуратном периоду
(од 8. до 107. стране)
- Други светски рат 1939. – 1945, стр.108-145.
додаје се претходно градиво
учи се целокупно градиво из уџбеника
(од 8. до 170. стране)
ГИМНАЗИЈА И ПРАВНО-БИРОТЕХНИЧКА ШКОЛА 2013-2014.
  општинско такмичење окружно такмичење републичко такмичење
ПРВИ РАЗРЕД
Увод
Праисторија
Стари Исток
Стара Грчка
Градиво са општинског такмичења и следеће градиво:
- Стари Рим
Градиво са општинског, окружног такмичења и следеће градиво:
- Хришћанство
Крај античког света
Балканско полуострво под римском влашћу
ДРУГИ РАЗРЕД
Европа у раном средњем веку
Балканско полуострво у доба словенских сеоба
Европа од VII до XV века
- Градиво са општинског такмичење и следеће градиво:
Србија у доба Немањића
Византија и балканске државе у позном средњем веку
- Градиво са општинског, окружног такмичења  и следеће градиво:
Продор Турака у Европу и балканске државе
ТРЕЋИ РАЗРЕД
Изуми и открића
Верске реформе и ратови
Европске монархије
Османско царство од 16. до 18. века
Срби у Османском царству
Хабзбуршка монархија од 16. до 18. века
Срби под влашћу Хабзбурга и Млетака
Атлантске револуције
Европа националних држава
Пријатељске и суседне монархије
- Градиво са општинског такмичење и следеће градиво:
Српска револуција – ратно доба (1804-1815)
Српска револуција – мирнодопски период
Кнежевина Србија
Црна Гора
- Градиво са општинског, окружног такмичења и следеће градиво и:
Срби у Османском и Хабзбуршком царству
Српска нација и Балкан
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
Европа и свет последњих деценија 19. и почетком 20. века
Србија и Црна Гора као независне државе. Срби под влашћу Турске и Аустро- Угарске
Први светски рат
Свет и Европа између Првог и Другог светског рата
Краљевина Југославија 1918-1941
- Градиво са општинског такмичење и следеће градиво:
Други светски рат 1939-1945
Југославија у Другом светском рату
Свет после Другог светског рата
- Градиво са општинског, окружног такмичења и следеће градиво:
-Југославија после Другог светског рата

Извор: Друштво историчара Србије „Стојан Новаковић“
Приредио: Настава историје

Оставите коментар

Календар такмичења из историје ученика основних и средњих школа школске 2013/2014. године

КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА И СМОТРИ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014. ГОДИНУ

ПРЕДМЕТ ТАКМИЧЕЊА/СМОТРЕ ОРГАНИЗАТОР НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА/СМОТРЕ НИВОИ ТАКМИЧЕЊА КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА (ДАТУМ, МЕСТО И ДР.)
ИСТОРИЈА Министарство просвете, науке и технолошког развоја Друштво историчара Србије “Стојан Новаковић“ Такмичење у познавању опште и националне историје општински 22. март 2014. у 13.00 часова
градски/окружни 26. април 2014. у 13.00 часова
републички 25. мај 2014. у 13.00 часова

КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА И СМОТРИ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014. ГОДИНУ

ПРЕДМЕТ ТАКМИЧЕЊА/СМОТРЕ ОРГАНИЗАТОР НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА/СМОТРЕ НИВОИ ТАКМИЧЕЊА КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА (ДАТУМ, МЕСТО И ДР.)
ИСТОРИЈА Министарство просвете, науке и технолошког развоја Друштво историчара Србије “Стојан Новаковић“ Такмичење ученика средњих школа из познавања националне историје школски до краја фебруара 2014.
општински 16. март 2014.
окружни/градски 13. април 2014.
републички 18. мај 2014.

Извор: Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Приредио: Настава историје

2 коментар

Резултати Републичког такмичења из историје ученика гимназија и средњих стручних школа 2013. године

Овде можете преузети резултате такмичења:
I година – гимназије
I година – ССШ
II година – гимназије
II година – природно математички смер
II година – ССШ
III година – гимназије
IV година – гимназије

Извор: ДИС “Стојан Новаковић”
Приредио: Настава историје

3 коментар

Прати

Добијте сваки нови чланак достављен у ваше поштанско сандуче.

Придружите се 410 других пратиоца

%d bloggers like this: