Стандарди за крај обавезног образовања из историје

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања Министарства просвете Републике Србије припремио је листу Образовних стандарда по нивоима за крај обавезног образовања из историје. Примере Стандарда можете преузети овде.