Архива категорије Такмичења

Тестови са Окружног такмичења из историје ученика основних школа 2015. године

Овде можете преузети тестове са решењима:
V разред
VI разред
VII разред
VIII разред

Приредио: Настава историје

Оставите коментар

Тестови са Општинског такмичења из историје ученика основних школа 2015. године

Овде можете преузети тестове са решењима:
V разред
VI разред
VII разред
VIII разред

Приредио: Настава историје

6 коментара

Обавештење за такмичење средњих школа и гимназија школске 2014/2015. године

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ТАКМИЧЕЊЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА И ГИМНАЗИЈА

Тестови  за такмичење  ученика средњих  школа и гимназија  из историје биће састављани на основу:

1. Одобрених уџбеника;
(ТАКО ДА СЕ НЕЋЕ НУЖНО ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА  НАЛАЗИТИ У СВИМ УЏБЕНИЦИМА. ВЕЋ У БИЛО КОМ ОД ОДОБРЕНИХ УЏБЕНИКА)

2. Наставног  плана и програма;

3. Општих стандарда постигнућа у делу општеобразовних предмета за крај средњег образовања;

4. На окружном (градском) такмичењу ученици спремају и додатни део који је посвећен Првом светском рату.

Градиво за гимназије и средње стручне школе I-IV о Првом светском рату

У тестовима се могу појавити фотографије, историјске или географске карте којих нема у уџбеницима.

Питања и задаци ће тематски, просторно и хронилошки пратити историјске феномене, појаве, личности  и догађаје о којима су ученици учили у оквиру наставног предмета историје.

Како би циљ изучавања наставног предмета историје био испуњен, наши ученици постали активни учесници у друштву, кроз разумевање историје створили критички однос према прошлости и садашњости, морамо и ми као њихови наставници и ментори стремити том циљу. Први корак ка постизању жељеног је проналажење правог места за све учеснике наставног процеса.

Извор: Друштво историчара Србије „Стојан Новаковић“
Приредио: Настава историје

1 коментар

Градиво за такмичење средњих стручних школа школске 2014/2015. године

Преглед градива за средње стручне школе можете преузети овде.

Извор: Друштво историчара Србије „Стојан Новаковић“
Приредио: Настава историје

1 коментар

Градиво за такмичење II разреда гимназије природно-математичког смера школске 2014/2015. године

Преглед градива за II разред гимназије природно-математичког смера можете преузети овде.

Извор: Друштво историчара Србије „Стојан Новаковић“
Приредио: Настава историје

Оставите коментар

Историјски извори за такмичење ученика основних школа

Преузми:
Историјски извори за такмичење V разред
Историјски извори за такмичење VI разред
Историјски извори за такмичење VII разред
Историјски извори за такмичење VIII разред

Извор: Друштво историчара Србије „Стојан Новаковић“
Приредио: Настава историје

, , , ,

1 коментар

Градиво за такмичење основних школа школске 2014/2015. године

Преглед градива за основне школе можете преузети овде.

Извор: Друштво историчара Србије „Стојан Новаковић“
Приредио: Настава историје

Оставите коментар

Градиво за такмичење гимназија школске 2014/2015. године

Преглед градива за гимназије и правно-биротехничке школе можете преузети овде.

Извор: Друштво историчара Србије „Стојан Новаковић“
Приредио: Настава историје

3 коментара

Обавештење за такмичење основних школа 2015. године

Тестови за такмичење ученика основних школа из историје биће састављани на основу:

1.     Одобрених уџбеника;
2.     Кључних појмова за крај обавезног основног образовања;
3.     Стандарда за крај обавезног образовања.

Образовни стандарди – стандарди постигнућа за крај обавезног образовања у Републици Србији су дефинисани за 10 наставних предмета на основном, средњем и напредном нивоу. Стандарде је усвојио Национални просветни савет и објављени су у званичном гласилу „Службени гласник РС – Просветни гласник“ број 5/2010. Планирање и извођење наставе у складу са стандардима је законска обавеза.

У тестовима се могу појавити фотографије, историјске или географске карте којих нема у уџбеницима.

Питања и задаци ће тематски, просторно и хронилошки пратити историјске феномене, појаве, личности  и догађаје о којима су ученици учили у оквиру наставног предмета историје.

Како би циљ изучавања наставног предмета историје био испуњен, наши ученици постали активни учесници у друштву, кроз разумевање историје створили критички однос према прошлости и садашњости, морамо и ми као њихови наставници и ментори стремити том циљу. Први корак ка постизању жељеног је проналажење правог места за све учеснике наставног процеса.

Извор: Друштво историчара Србије „Стојан Новаковић“
Приредио: Настава историје

Оставите коментар

Календар такмичења из историје ученика основних и средњих школа школске 2014/2015. године

КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА И СМОТРИ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015. ГОДИНУ

ПРЕДМЕТ ТАКМИЧЕЊА/СМОТРЕ ОРГАНИЗАТОР НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА/СМОТРЕ НИВОИ ТАКМИЧЕЊА КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА (ДАТУМ, МЕСТО И ДР.)
ИСТОРИЈА Министарство просвете, науке и технолошког развоја Друштво историчара Србије “Стојан Новаковић“ Такмичење у познавању опште и националне историје општински 8.3.2015.
окружни 18.4.2015.
републички 17.5.2015.

КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА И СМОТРИ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015. ГОДИНУ

ПРЕДМЕТ ТАКМИЧЕЊА/СМОТРЕ ОРГАНИЗАТОР НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА/СМОТРЕ НИВОИ ТАКМИЧЕЊА КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА (ДАТУМ, МЕСТО И ДР.)
ИСТОРИЈА Министарство просвете, науке и технолошког развоја Друштво историчара Србије “Стојан Новаковић“ Такмичење у познавању опште и националне историје школски до 28.2.2015.
општински 21.3.2015.
окружни 18.4.2015.
републички 10.5.2015.

Преузми:
Календар такмичења и смотри ученика основних школа
Календар такмичења и смотри ученика средњих школа
Стручно упутство о организовању такмичења и смотри ученика основне и средње школе

Извор: Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Приредио: Настава историје

1 коментар

Прати

Добијте сваки нови чланак достављен у ваше поштанско сандуче.

Придружите се 444 других пратиоца

%d bloggers like this: