Архива категорије Такмичење 2019

Обавештење за такмичење основних школа 2019. године

Тестови за такмичење ученика основних школа из историје биће састављани на основу:

1. Одобрених уџбеника који се налазе у каталогу Министарства просвете; (ТАКО ДА СЕ НЕЋЕ НУЖНО ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА  НАЛАЗИТИ У СВИМ УЏБЕНИЦИМА, ВЕЋ БИЛО КОМ ОД ОДОБРЕНИХ УЏБЕНИКА);
2. Кључних појмова за крај обавезног основног образовања;
3. Стандарда за крај обавезног образовања.

КАО И ПРЕДХОДНИХ ГОДИНА УЧЕНИЦИ ПОРЕД ГРАДИВА ИЗ УЏБЕНИКА НА ОКРУЖНОМ (ГРАДСКОМ) ТАКМИЧЕЊУ СПРЕМАЈУ И ЗБИРКУ ИСТОРИЈСКИХ ИЗВОРА.

Извор: Друштво историчара Србије „Стојан Новаковић“
Приредио: Настава историје

Advertisements

Оставите коментар

Обавештење за такмичење средњих школа и гимназија 2019. године

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ТАКМИЧЕЊЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА И ГИМНАЗИЈА

Тестови за такмичење ученика средњих школа и гимназија из историје биће састављани на основу:

1. Одобрених уџбеника;
(ТАКО ДА СЕ НЕЋЕ НУЖНО ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА  НАЛАЗИТИ У СВИМ УЏБЕНИЦИМА, ВЕЋ У БИЛО КОМ ОД ОДОБРЕНИХ УЏБЕНИКА)

2. Наставног  плана и програма;

3. Општих стандарда постигнућа у делу општеобразовних предмета за крај средњег образовања;

4. На окружном (градском) такмичењу ученици спремају и додатни део који је посвећен Првом светском рату.

Градиво за гимназије и средње стручне школе I-IV о Првом светском рату

У тестовима се могу појавити фотографије, историјске или географске карте којих нема у уџбеницима.

Извор: Друштво историчара Србије „Стојан Новаковић“
Приредио: Настава историје

Оставите коментар

Календар такмичења из историје ученика основних и средњих школа школске 2018/2019. године

КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ

ПРЕДМЕТ ТАКМИЧЕЊА ОРГАНИЗАТОР НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА НИВОИ ТАКМИЧЕЊА КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА ТАКМИЧЕЊА
ИСТОРИЈА Друштво историчара Србије “Стојан Новаковић“, Београд Такмичење у познавању опште и националне историје општински 9.3.2019.
окружни 7.4.2019.
републички 12.5.2019.

КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ

ПРЕДМЕТ ТАКМИЧЕЊА ОРГАНИЗАТОР НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА НИВОИ ТАКМИЧЕЊА КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА (ДАТУМ, МЕСТО И ДР.)
ИСТОРИЈА Друштво историчара Србије “Стојан Новаковић“ Такмичење у познавању опште и националне историје општински 23.3.2019. – 10:00 часова
окружни 14.4.2019. – 10:00 часова
републички 11.5.2019. – 10:00 часова, Економска школа, Ниш

Преузми:
Календар такмичења и смотри ученика основних школа за школску 2018/2019. годину
Календар такмичења и смотри ученика средњих школа за школску 2018/2019. годину
Стручно упутство о организовању такмичења и смотри ученика основне и средње школе – школска 2018/2019. година

Извор: Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Приредио: Настава историје

Оставите коментар

%d bloggers like this: