Приручници

Кључни појмови за крај обавезног образовања за наставни предмет ИСТОРИЈА
Приручник за наставнике
Уредник: доц. др Арсен Ђуровић
Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Београд, 2008.
Извор: Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања
Преузми: PDF (2,58 MB) – српски ћирилица

Образовни стандарди за крај обавезног образовања за наставни предмет ИСТОРИЈА
Уредник: Видосава Граховац
Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Београд, 2010.
Извор: Отворена школа – Портал Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
Преузми: PDF (739 КB) – српски ћирилица

Образовни стандарди за крај обавезног образовања
Уредник: Гордана Чапрић
Република Србија
Министарство просвете
Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Београд, 2009.
Извор: Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања
Преузми: PDF (1,60 MB) – српски ћирилица

Кључна знања из прошлости у наставним предметима Свет око нас и Природа и друштво као основа за учење историје
Уредници: Видосава Граховац и Арсен Ђуровић
Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања и Савез учитеља Републике Србије, Београд, 2010.
Извор: Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања
Преузми: PDF (1,83 MB) – српски ћирилица

Razvionica ISTORIJAНастава усмерена на исходе, компетенције и стандарде
Приручник за наставнике – ИСТОРИЈА

Пројекат „Развионица“ – Подршка развоју људског капитала и истраживању – Опште образовање и развој људског капитала, Београд, 2015.
Европска унија и Hulla & Co, Human Dynamics K.G.
Извор: Развионица
Преузми: PDF (1,27 MB) – српски ћирилица

Istorija FOOOИСТОРИЈА
Како ефикасно предавати и учити историју у функционалном основном образовању одраслих
– водич за наставнике и полазнике други и трећи циклус –

Пројекат „Друга шанса“ (GOPA Consultants)
Извор: Друга шанса
Преузми: PDF (3,91 MB) – српски ћирилица

prirucnik-6

Раде МИХАЉЧИЋ, Марко ШУИЦА, Снежана КНЕЖЕВИЋ
Приручник за наставнике историје
за шести разред основне школе

Завод за уџбенике
Београд, 2010.
Извор: Завод за уџбенике
Преузми: PDF (5,24 MB) – српски ћирилица

l-black-manual-for-history-teachersLuisa BLACK
Manual for History Teachers
in Bosnia and Herzegovina
(Priručnik za nastavnike istorije u Bosni i Hercegovini)
Council of Europe, 2008.
Извор: Council of Europe – History TeachingMreža za izgradnju mira
Преузми: PDF (6,95 MB) – EnglishPDF (9,03 MB) – srpski

multiperspectivity_guide4teachers

Dr Robert STRADLING
Multiperspektivnost u nastavi istorije
Priručnik za nastavnike
(Multiperspectivity in History Teaching: a Guide for Teachers)
Council of Europe – Stability Pact for South Eastern Europe, 2004.
Извор: Council of Europe – History Teaching
Преузми: PDF (1,25 MB) – srpski latinica, English

Dr Robert STRADLING
Nastava evropske istorije dvadesetog veka
(Teaching 20th-century European history
Learning and teaching about the history of Europe in the 20th century)
Council of Europe Publishing, 2001.
Извор: Council of Europe – History Teaching
Преузми: PDF (1,28 MB) – srpski latinica, English

Preporuka (2001)15 o nastavi istorije u Evropi u XXI veku
Usvojena od strane Komiteta ministara 31. oktobra 2001. na 771. sastanku zamenika ministara
(Recommendation (2001)15 on history teaching in twenty-first-century Europe)
Savet Evrope – Komitet ministara
Извор: Council of Europe – History Teaching
Преузми: PDF (80,3 KB) – srpski latinica, English

Podučavati sa uživanjem
Usmena istorija u učionicama
Priručnik za nastavnike
(Enjoying Teaching. Oral History in the Classroom:Teachers’ Guide)
DVV International – SEE Regionalna kancelarija, 2006.
Извор: The History Project – DVV International
Преузми: PDF (1,10 MB) – srpski latinica, English

Милан РИСТОВИЋ, Дубравка СТОЈАНОВИЋ
Детињство у прошлости 19-20. век. Помоћни наставни материјал
(Childhood in the past. Additional teaching materials for secondary schools)
Удружење за друштвену исторују, Београд, 2001.
Извор: Удружење за друштвену исторују
Преузми: English (PDF) – Children in Villages and in Towns; Children and the Family;Children and Games; Children and Crime; Children at School; Children and War;Children and Politics; Children Heroes; Children at work; Children and Health

How Students Learn
History, Mathematics, and Science in the Classroom
Online version
Board on Behavioral, Cognitive, and Sensory Sciences and Education
The National Academies Press, Washington, DC, 2005.
Извор: The National Academies Press
Читај: ONLINE – English

Peter N. STEARNS, Peter C. SEIXAS, Sam S. WINEBURG
Knowing, Teaching and Learning History: National and International Perspectives
Online version (ограничено)
New York University Press, New York and London, 2000.
Извор: Google Books; Indiana University Bloomington
Читај; преузми: ONLINE – English; ONLINE – English (Chapter 4)PDF (1,53 MB) – English (Chapter 12); PDF (1,27 MB) – English (Chapter 15)PDF (451 KB) – English (Chapter 17)

Проф. др Иван ИВИЋ, др Ана ПЕШИКАН, Слободанка АНТИЋ
Активно учење 2
Приручник за примену метода активног учења/наставе
Институт за психологију и Министарство просвете и спорта Републике Србије, Београд, 2001.
Извор: South East European Educational Cooperation Network
Преузми: PDF (1,16 MB) – српски ћирилица