Уџбеници/Гимназија

УЏБЕНИЦИ ИЗ ИСТОРИЈЕ ЗА ГИМНАЗИЈУ
ОДОБРЕНИ ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ


I разред

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

 • Историјска читанка за гимназије и стручне школе
  Име/имена аутора: Маријана Рицл, Раде Михаљчић
  Број и датум решења министра: 632-03-4/92-03 од 21.1.1992.
 • Историја за први разред гимназије свих смерова
  Име/имена аутора: Татјана Катић, Снежана Ферјанчић
  Број и датум решења министра: 650-00-29/2003-03 од 4.7.2003.
 • Европа у раном средњем веку (додатак уз уџбеник историје за I разред гимназије природно математичког смера)
  Име/имена аутора: Смиља Марјановић Душанић
  Број и датум решења министра: 650-02-53/2002-03 од 24.9.2002.
 • Историјски атлас за наставу у основним и средњим школама
  Име/имена аутора: Група аутора
  Број и датум решења министра: 650-02-414/2011/06 од 1.2.2012.
 • Историја за први  разред гимназије свих смерова
  Име/имена аутора: Татјана Катић, Душан Илијин
  Број и датум решења министра: 650-02-10/2012-06 од 4.12.2012.

„KLETT”

 • Историја 1 за први разред гимназије
  Име/имена аутора: Мирко Обрадовић
  Број и датум решења министра: 650-02-129/2012-06 од 13.8.2012.

„ФРЕСКА”

 • Историја за први разред општег, друштвено-језичког и природно-математичког смера
  Име/имена аутора: Снежана Ферјанчић, Данијела Стефановић, Радивој Радић, Зорица Недељковић
  Број и датум решења министра: 650-02-118/2012-06 од 28.1.2013.

„НОВИ ЛОГОС”

 • Историја 1, уџбеник историје за први  разред гимназије општег, друштвено-језичког и природно-математичког смера
  Име/имена аутора: Душко Лопандић, Владимир Петровић,  Ивана Петровић
  Број и датум решења министра: 650-02-290/2012-06 од 18.2.2013.

II разред

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

 • Историја за 2. разред гимназије општег и друштвено-језичког смера
  Име/имена аутора: Смиља Марјановић Душанић, Марко Шуица
  Број и датум решења министра: 650-02-53/2002-03 од 24.9.2002.
 • Историја за 2. разред гимназије природно-математичког смера
  Име/имена аутора: Сима Ћирковић
  Број и датум решења министра: 601-04-112/91 од 20.6.1991.
 • Историја за 2. разред гимназије општег и друштвено-језичког смера
  Име/имена аутора: Катарина Митровић
  Број и датум решења министра: 650-02-347/2015-06 од 20.1.2016.

„ФРЕСКА”

 • Историја за други разред гимназије природно-математичког
  Име/имена аутора: Биљана Крстић, Александар Крстић
  Број и датум решења министра: 650-02-65/2012-06 од 25.1.2013.
 • Историја, за 2. разред гимназије општег и друштвено-језичког смера
  Име/имена аутора: Радивој Радић,  Јасмина Милановић
  Број и датум решења министра: 650-02-451/2015-06 од 1.3.2016.

„KLETT”

 • Историја 2 – уџбеник за други разред гимназије друштвено-језичког смера и општег типа и средњих стручних школа за образовне профиле правни техничар и биротехничар
  Име/имена аутора: Срђан Пириватрић
  Број и датум решења министра: 650-02-582/2013-06 од 18.2.2014.

„НОВИ ЛОГОС”

 • Историја 2уџбеник историје за други разред гимназије природно-математичког смера
  Име/имена аутора: Душко Лопандић, Александра Колаковић, Ивана Петровић
  Број и датум решења министра: 650-02-71/2014-06 од 13.8.2014.

III разред

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ

 • Историја за 3. разред гимназије природно-математичког смера и 4. разред гимназије општег и друштвено-језичког смера + додатак
  Име/имена аутора: Коста Николић, Никола Жутић, Момчило Павловић, Зорица Шпадијер, аутор додатка: др Тибор Пал
  Број и датум решења министра: 650-02-16/2002-03 од 23.5.2002. Одобрење додатка: 106-61-243/2004-1 од 23.2.2005.
 • Историја за гимназије општег и друштвено-језичког смера
  Име/имена аутора: Радош Љушић
  Број и датум решења министра: 650-02-255/2007-06 од 7.9.2007.
 • Читанка са радном свеском из историје
  Име/имена аутора: Радош Љушић
  Број и датум решења министра: 650-02-39/2006-06 од 15.8.2006.
 • Историја за трећи разред гимназије природно-математичког смера и четврти разред гимназије општег и друштвено-језичког смера
  Име/имена аутора: Ђорђе Ђурић, Момчило Павловић
  Број и датум решења министра: 650-02-547/2010-06 од  21.9.2010.
 • Историја за трећи разред гимназије општег и друштвено-језичког смера
  Име/имена аутора: Драгомир Бонџић, Коста Николић
  Број и датум решења министра: 650-02-379/2013-06 од 28.2.2014.

„ФРЕСКА”

 • Историја за трећи  разред опште гимназије и трећи разред друштвено-језичког смера
  Име/имена аутора: Радош Љушић
  Број и датум решења министра: 650-02-405/2011-06 од 7.2.2012.
 • Историја за трећи разред гимназије природно-математичког смера и четврти разред друштвено-језичког смера
  Име/имена аутора: Радош Љушић, Љубодраг Димић
  Број и датум решења министра: 650-02-116/2012-06 од 29.1.2013.

„KLETT”

 • Историја IVуџбеник за трећи разред гимназије природно-математичког смера, четврти разред гимназије друштвено-језичког смера и општег типа и четврти разред средње стручне школе за образовне профиле правни техничар и биротехничар
  Име/имена аутора: Мира Радојевић
  Број и датум решења министра: 650-02-577/2013-06 од 12.2.2014.
 • Историја 3, уџбеник за трећи разред гимназије општег типа и друштвено-језичког смера
  Име/имена аутора: Војин Дабић, Михаел Антоловић, Душан Омчикус
  Број и датум решења министра: 650-02-528/2014-06 од 19.2.2015.

„НОВИ ЛОГОС”

 • Историја 3, уџбеник историје за трећи разред гимназије друштвено-језичког смера и општег типа гимназије
  Име/имена аутора: Александра Колаковић, Мања Милиновић
  Број и датум решења министра: 650-02-175/2015-06 од 22.9.2015.

IV разред

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

 • Историја за 3. разред гимназије природно-математичког смера и 4. разред гимназије општег и друштвено-језичког смера + додатак
  Име/имена аутора: Коста Николић, Никола Жутић, Момчило Павловић, Зорица Шпадијер, аутор додатка: др Тибор Пал
  Број и датум решења министра: 650-02-16/2002-03 од 23.5.2002. Одобрење додатка: 106-61-243/2004-1 од 23.2.2005.
 • Историја за трећи разред гимназије природно-математичког смера и четврти разред гимназије општег и друштвено-језичког смера
  Име/имена аутора: Ђорђе Ђурић, Момчило Павловић
  Број и датум решења министра: 650-02-547/2010-06 од  21.9.2010.

„ФРЕСКА”

 • Историја за трећи разред гимназије природно-математичког смера и четврти разред друштвено-језичког смера
  Име/имена аутора: Радош Љушић, Љубодраг Димић
  Број и датум решења министра: 650-02-116/2012-06 од 29.1.2013.

„KLETT”

 • Историја IVуџбеник за трећи разред гимназије природно-математичког смера, четврти разред гимназије друштвено-језичког смера и општег типа и четврти разред средње стручне школе за образовне профиле правни техничар и биротехничар
  Име/имена аутора: Мира Радојевић
  Број и датум решења министра: 650-02-577/2013-06 од 12.2.2014.

Преузето из: Каталог уџбеника за средње школе одобрених за школску 2016/2017. годину

Извор: Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Приредио: Настава историје