Уџбеници/Основна школа

УЏБЕНИЦИ ИЗ ИСТОРИЈЕ ЗА СЕДМИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ОД ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ

ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО
Историја 7,
уџбеник са одабраним историјским изворима за седми разред основне школе
Име/имена аутора: Весна Димитријевић
Број и датум решења министра: 650-02-00398/2019-07 од 16.12.2019.

ЈП ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ
Историја, уџбеник са одабраним историјским изворима за седми разред основне школе
Име/имена аутора: Драгомир Бонџић, Коста Николић
Број и датум решења министра: 650-02-00431/2019-07 од 6.2.2020.

БИГЗ школство
Историја 7, уџбеник са одабраним историјским изворима за седми разред основне школе
Име/имена аутора: Урош Миливојевић, Весна Лучић, Зоран Павловић
Број и датум решења министра: 650-02-00624/2019-07 од 12.2.2020.

ЕДУКА
Историја 7, уџбеник са одабраним историјским изворима за седми разред основне школе
Име/имена аутора: Милица Омрчен,Невена Грбовић
Број и датум решења министра: 650-02-00484/2019-07 од 24.2.2020.

KLETT
Историја 7, уџбеник са одабраним историјским изворима за седми разред основне школе
Име/имена аутора: Радомир Ј. Поповић, Емина Живковић, Љиљана Недовић, Александар Тодосијевић, Сања Петровић Тодосијевић
Број и датум решења министра: 650-02-00577/2019-07 од 24.2.2020.

ГЕРУНДИЈУМ
Историја 7, уџбеник са одабраним историјским изворима за седми разред основне школе
Име/имена аутора: Александар Растовић, др Предраг М. Вајагић, Бранка Бечановић, Бојана Лазаревић
Број и датум решења министра: 650-02-00554/2019-07 од 24.2.2020.

DATA STATUS
Историја 7, уџбеник са одабраним историјским изворима за седми разред основне школе
Име/имена аутора: Мирослав Филиповић
Број и датум решења министра: 650-02-00560/2019-07 од 25.2.2020.

ФРЕСКА
Историја 7, уџбеник са одабраним историјским изворима за седми разред основне школе
Име/имена аутора: Сузана Рајић, Данко Леовац
Број и датум решења министра: 650-02-00597/2019-07 од 25.2.2020.

НОВИ ЛОГОС
Историја 7, уџбеник са одабраним историјским изворима за седми разред основне школе
Име/имена аутора: Чедомир Антић, Мања Милиновић
Број и датум решења министра: 650-02-00595/2019-07 од 25.2.2020.

Преузето из: Каталог уџбеника за трећи и седми разред основног образовања и васпитања од школске 2020/2021. године

Извор: Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Приредио: Настава историје


УЏБЕНИЦИ ИЗ ИСТОРИЈЕ ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ОД ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ

ЈП ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ
Историја, уџбеник са одабраним историјским изворима за шести разред основне школе
Име/имена аутора: Раде Михаљчић
Број и датум решења министра: 650-02-00450/2018-07 од 9.5.2019.

ЕДУКА
Историја, уџбеник са одабраним историјским изворима за шести разред основне школе
Име/имена аутора: Александар Тодосијевић
Број и датум решења министра: 650-02-00047/2019-07 од 10.5.2019.

KLETT
Историја 6, уџбеник са одабраним историјским изворима за шести разред основне школе
Име/имена аутора: Ивана Коматина, Јелена Јеврић, Емина Живковић, Љиљана Недовић, Радомир Ј. Поповић
Број и датум решења министра: 650-02-00103/2019-07 од 14.5.2019.

ФРЕСКА
Историја 6, уџбеник са одабраним историјским изворима за шести разред основне школе
Име/имена аутора: Марко Шуица, Радивој Радић, Перо Јелић
Број и датум решења министра: 650-02-00087/2019-07 од 14.5.2019.

НОВИ ЛОГОС
Историја 6, уџбеник са одабраним историјским изворима за шести разред основне школе
Име/имена аутора: Душко Лопандић, Ивана Петровић
Број и датум решења министра: 650-02-00110/2019-07 од 20.5.2019.

DATA STATUS
Историја 6, уџбеник са одабраним историјским изворима за шести разред основне школе
Име/имена аутора: др Александар Узелац, Немања Цвитковац, Миломир Максимовић
Број и датум решења министра: 650-02-00090/2019-07 од 20.5.2019.

БИГЗ школство
Историја 6, уџбеник са одабраним историјским изворима за шести разред основне школе
Име/имена аутора: Весна Лучић
Број и датум решења министра: 650-02-00068/2019-07 од 21.5.2019.

ГЕРУНДИЈУМ
Историја 6, уџбеник са одабраним историјским изворима за шести разред основне школе
Име/имена аутора: Александар Крстић, Бранка Бечановић
Број и датум решења министра: 650-02-00097/2019-07 од 21.5.2019.

ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО
Историја 6,
уџбеник са одабраним историјским изворима за шести разред основне школе
Име/имена аутора: Данијела Ћирковић
Број и датум решења министра: 650-02-00479/2019-07 од 4.2.2020.

ЈП ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ
Историја, уџбеник са одабраним историјским изворима за шести разред основне школе
Име/имена аутора: Катарина Митровић, Горан Васин
Број и датум решења министра: 650-02-00609/2019-07 од 6.2.2020.

Преузето из: Каталог уџбеника за други и шести разред основног образовања и васпитања од школске 2020/2021. године

Извор: Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Приредио: Настава историје


УЏБЕНИЦИ ИЗ ИСТОРИЈЕ ЗА ПЕТИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ОД ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ

НОВИ ЛОГОС
Историја 5, уџбеник са одабраним историјским изворима за пети разред основне школе
Име/имена аутора: Др Душко Лопандић, Ивана Петровић
Број и датум решења министра: 650-02-00174/2018-07 од 24.4.2018.

ФРЕСКА
Историја 5, уџбеник са одабраним историјским изворима за пети разред основне школе
Име/имена аутора: Данијела Стефановић, Снежана Ферјанчић, Зорица Недељковић
Број и датум решења министра: 650-02-00095/2018-07 од 24.4.2018.

ЈП ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ
Историја, уџбеник са одабраним историјским изворима за пети разред основне школе
Име/имена аутора: Александра Смирнов Бркић
Број и датум решења министра: 650-02-00040/2018-07 од 25.4.2018.

ЈП ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ
Историјски атлас за основну и средњу школу
Име/имена аутора: Милош Благојевић, Слободан Душанић, Љубомир Максимовић
Број и датум решења министра: 650-02-00357/2018-07 од 9.1.2019

ЕДУКА
Историја, уџбеник са одабраним историјским изворима за пети разред основне школе
Име/имена аутора: Александар Тодосијевић
Број и датум решења министра: 650-02-00066/2018-07 од 25.4.2018.

BIGZ školstvo
Историја, уџбеник за пети разред основне школе
Име/имена аутора: Весна Лучић
Број и датум решења министра: 650-02-00133/2018-07 од 27.4.2018.

KLETT
Историја, уџбеник са одабраним историјским изворима за пети разред основне школе
Име/имена аутора: Емина Живковић, Љиљана Недовић
Број и датум решења министра: 650-02-00133/2018-07 од 27.4.2018

DATA STATUS
Историја 5, уџбеник са одабраним историјским изворима за пети разред основне школе са електронским додатком
Историјски атлас за основну и средње школе

Име/имена аутора: Никола Бацетић, Немања Цвитковац
Број и датум решења министра: 650-02-00201/2018-07 од 27.4.2018

ГЕРУНДИЈУМ
Историја, уџбеник са одабраним историјским изворима за пети разред основне школе
Име/имена аутора: Бранка Бечановић, др Александар Крстић, Олга Шимшић
Број и датум решења министра: 650-02-00158/2018-07 од 27.4.2018

ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО
Историја 5,
уџбеник са одабраним историјским изворима за седми разред основне школе
Име/имена аутора: др Весна Димитријевић
Број и датум решења министра: 650-02-00394/2018-07 од 21.1.2019.

Преузето из: Каталог уџбеника за први и пети разред основног образовања и васпитања од школске 2019/2020. године

Извор: Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Приредио: Настава историје


УЏБЕНИЦИ ИЗ ИСТОРИЈЕ ЗА ОСНОВНУ ШКОЛУ
ОДОБРЕНИ ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019. ГОДИНУ

V разред

Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос (СРП5ИСТ01312)

 1. „Историја 5”, уџбеник историје за пети разред основне школе
  Име/имена аутора: Душко Лопандић, Ивана Петровић
  Број и датум решења министра: 650-02-00400/2011-06 од 31.1.2012.

ЈП Завод за уџбенике (СРП5ИСТ00639)

 1. ИСТОРИЈА – радни уџбеник за пети разред основне школе
  Име/имена аутора: Александра Смирнов-Бркић
  Број и датум решења министра: 650-02-00739/2010-06 од 28.12.2010.
 1. ИСТОРИЈСКИ АТЛАС – за ученике од 5. до 8. разреда
  Име/имена аутора: Група аутора
  Број и датум решења министра: 650-02-414/2011/06 од 1.2.2012.

Klett Издавачка кућа доо (СРП5ИСТ00841)

 1. „Историја 5”, уџбеник за пети разред основне школе
  Име/имена аутора: Бранка Бечановић
  Број и датум решења министра: 650-02-00211/2008-06 од 9.6.2008.
 1. „Историја 5”, радна свеска са историјском читанком за пети разред основне школе
  Име/имена аутора: Предраг М. Вајагић
  Број и датум решења министра: 650-02-269/2012-06 од 13.2.2013.

БИГЗ школство доо (СРП5ИСТ00219)

 1. Историја 5, уџбеник
  Име/имена аутора: Александра Петровић, Весна Лучић, Перуника Петровић
  Број и датум решења министра: 650-02-315/2012-06 од 21.2.2013.
 1. Историја 5, радна свеска
  Име/имена аутора: Александра Петровић, Весна Лучић, Перуника Петровић
  Број и датум решења министра: 650-02-315/1/2012-06 од 21.2.2013.

Предузеће за издаваштво, производњу и трговину Едука д.о.о. Београд (СРП5ИСТ01278)

 1. Историја уџбеник за пети разред основне школе
  Име/имена аутора: Александар Тодосијевић
  Број и датум решења министра: 650-02-207/2012-06 од 20.2.2013.
 1. Радна свеска са историјском читанком за пети разред основне школе
  Име/имена аутора: Александар Тодосијевић
  Број и датум решења министра: 650-02-230/2012-06 од 20.2.2013.

Izdavačka kuća Freska (СРП5ИСТ01460)

 1. Историја за пети разред основне школе са читанком и радном свеском
  Име/имена аутора: Данијела Стефановић, Снежана Ферјанчић, Зорица Недељковић
  Број и датум решења министра: 650-02-00727/2010-06 од 28.12.2010.

СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ У ПРОШЛОСТИ

ЈП Завод за уџбенике (СРП5СВА01684)

 1. ДНЕВНИЦИ ИЗ ПРОШЛОСТИ – уџбеник за изборни предмет Свакодневни живот у
  прошлости за пети разред основне школе
  Име/имена аутора: Марко Шуица
  Број и датум решења министра: 650-02-00364/2008-06 од 12.11.2008.

VI разред

ЈП Завод за уџбенике (СРП6ИСТ00744)

 1. ИСТОРИЈА – уџбеник за шести разред основне школе
  Име/имена аутора: Раде Михаљчић
  Број и датум решења министра: 650-02-00323/2008-06 од 1.7.2008.
 1. ИСТОРИЈСКА ЧИТАНКА И РАДНА СВЕСКА – за шести разред основне школе
  Име/имена аутора: Марко Шуица, Снежана Кнежевић
  Број и датум решења министра: 650-02-00495/2008-06 од 16.3.2009.

Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос (СРП6ИСТ01320)

 1. „Историја 6”, уџбеник историје за шести разред основне школе
  Име/имена аутора: Марија Векић Кочић, Драгољуб Кочић, Душко Лопандић
  Број и датум решења министра: 650-02-00045/2012-06 од 25.6.2012.

Klett Издавачка кућа доо (СРП6ИСТ01108)

 1. „Историја 6”, уџбеник за шести разред основне школе
  Име/имена аутора: Ђорђе Бубало, Бранка Бечановић
  Број и датум решења министра: 650-02-00080/2010-06 од 22.7.2010.
 1. „Историја 6”, радна свеска са историјском читанком за шести разред основне школе
  Име/имена аутора: Јелена Јеврић
  Број и датум решења министра: 650-02-391/2013-06 од 30.12.2013.

Izdavačka kuća Freska (СРП6ИСТ01461)

 1. Историја за шести разред основне школе са читанком и радном свеском
  Име/имена аутора: Марко Шуица, Радивој Радић
  Број и датум решења министра: 650-02-00543/2010-06 од 21.9.2010.

VII разред

Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос (СРП7ИСТ01328)

 1. „Историја 7”, уџбеник историје за седми разред основне школе
  Име/имена аутора: Чедомир Антић, Мирјана Бонџић
  Број и датум решења министра: 650-02-00527/2011-06 од 27.2.2012.

БИГЗ школство доо (СРП7ИСТ00216)

 1. Историја 7, уџбеник
  Име/имена аутора: Александра Петровић, Весна Лучић, Перуника Петровић
  Број и датум решења министра: 650-02-00058/2012-06 од 17.8.2012.
 1. Историја 7, радна свеска
  Име/имена аутора: Александра Петровић, Весна Лучић, Перуника Петровић
  Број и датум решења министра: 650-02-00058/1/2012-06 од 17.8.2012.

Klett Издавачка кућа доо (СРП7ИСТ01185)

 1. „Историја 7”, уџбеник за седми разред основне школе
  Име/имена аутора: Бранка Бечановић, Јелена Јеврић, Звездана Петровић
  Број и датум решења министра: 650-02-00868/2010-06 од 29.12.2010.
 1. „Историја 7”, радна свеска са историјском читанком за седми разред основне школе
  Име/имена аутора: Јелена Јеврић
  Број и датум решења министра: 650-02-315/2013-06 од 6.12.2013.

ЈП Завод за уџбенике (СРП7ИСТ00820)

 1. ИСТОРИЈА – уџбеник за седми разред основне школе
  Име/имена аутора: Душан Батаковић
  Број и датум решења министра: 650-02-00278/2009-06 од 11.9.2009.

ЈП Завод за уџбенике (СРП7ИСТ00818)

 1. ИСТОРИЈА – уџбеник за седми разред основне школе
  Име/имена аутора: Драгомир Бонџић, Коста Николић
  Број и датум решења министра: 650-02-414/2013-06 од 16.1.2014.

Предузеће за издаваштво, производњу и трговину Едука д.о.о. Београд (СРП7ИСТ01261)

 1. Историја уџбеник за седми разред основне школе
  Име/имена аутора: Милица Омрчен и Невена Грбовић
  Број и датум решења министра: 650-02-231/2012-06 од 13.2.2013.
 1. Историја радна свеска за седми разред основне школе
  Име/имена аутора: Милица Омрчен и Невена Грбовић
  Број и датум решења министра: 650-02-231/1/2012-06 од 13.2.2013.

VIII разред

ЈП Завод за уџбенике (СРП8ИСТ00868)

 1. ИСТОРИЈА – уџбеник за осми разред основне школе
  Име/имена аутора: Ђорђе Ђурић, Момчило Павловић
  Број и датум решења министра: 650-02-00342/2010-06 од 22.7.2010.

Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос (СРП8ИСТ01336)

 1. „Историја 8”, уџбеник историје за осми разред основне школе са тематским атласом
  Име/имена аутора: Предраг Симић, Ивана Петровић
  Број и датум решења министра: 650-02-276/2015-06 од 25.11.2015.

Klett Издавачка кућа доо (СРП8ИСТ01196)

 1. „Историја”, уџбеник за осми разред основне школе
  Име/имена аутора: Предраг М. Вајагић, Ненад Стошић
  Број и датум решења министра: 650-02-0036/2010-06 од 21.7.2010.
 1. „Историја 8”, радна свеска са историјском читанком за осми разред основне школе
  Име/имена аутора: Предраг М. Вајагић
  Број и датум решења министра: 650-02-392/2013-06 од 30.12.2013.

БИГЗ школство доо (СРП8ИСТ00241)

 1. Мозаик прошлости 8, уџбеник
  Име/имена аутора: Зоран Павловић, Јово Боснић
  Број и датум решења министра: 650-02-00351/2010-06 од 16.9.2010.
 1. Мозаик прошлости 8, радна свеска
  Име/имена аутора: Зоран Павловић, Јово Боснић
  Број и датум решења министра: 650-02-00351/2010-06 од 16.9.2010.

ЈП Завод за уџбенике (СРП8ИСТ00867)

 1. ИСТОРИЈА – уџбеник за осми разред основне школе
  Име/имена аутора: Драгомир Бонџић, Коста Николић
  Број и датум решења министра: 650-02-20/2015-06 од 23.6.2015.

Izdavačka kuća Freska (СРП8ИСТ01463)

 1. Историја за осми разред основне школе са читанком и радном свеском
  Име/имена аутора: Радош Љушић, Љубодраг Димић
  Број и датум решења министра: 650-02-00371/2010-06 од 21.7.2010.

Преузето из: Каталог уџбеника за основну школу одобрених за школску 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019. годину

Извор: Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Приредио: Настава историје