Уџбеници/Средње стручне школе

УЏБЕНИЦИ ИЗ ИСТОРИЈЕ ЗА СРЕДЊЕ СТРУЧНЕ ШКОЛЕ
ОДОБРЕНИ ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ


I разред

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

 • Историја за трогодишње стручне школе
  Име/имена аутора: Милутин Перовић, Новица Бојовић
  Број и датум решења министра: 601-04-66/91 од 20.6.1991.
 • Историја за први разред трогодишњих стручних школа
  Име/имена аутора: Данило Шаренац
  Број и датум решења министра: 650-02-348/2014-06 од 14.1.2015.
 • Историја за четворогодишње стручне школе
  Име/имена аутора: Драгољуб Кочић
  Број и датум решења министра: 650-02-79/2005-06 од 12.7.2005.
 • Историјска читанка за гимназије и стручне школе
  Име/имена аутора: Маријана Рицл, Раде Михаљчић
  Број и датум решења министра: 632-03-4/92-03 од 21.1.1992.
 • Историјски атлас за наставу у основним и средњим школама
  Име/имена аутора: Група аутора
  Број и датум решења министра: 650-02-414/2011/06 од 1.2.2012.

II разред

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

 • Историја за четворогодишње стручне и уметничке школе
  Име/имена аутора: Иван Бецић
  Број и датум решења министра: 650-02-15/2006-06 од 23.6.2006.

Преузето из: Каталог уџбеника за средње школе одобрених за школску 2016/2017. годину

Извор: Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Приредио: Настава историје